Karlovac - Autocesta -200m
 5
Drežnik - Rijeka
 5
Dobra - most
 5
Dobra - most
 5
Novigrad - Zagreb
 10
Vukova Gorica - odmorište
 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39